top of page

Aktif Katılım Başvuru

Kongremize orijinal veya klinik bilimsel bulgular içeren bildiriniz (özgün araştırmalar, olgu sunumları, derleme, meta-analiz, anket çalışmaları vb.) ile aktif katılımcı olarak katılabilir, kongremizin bir parçası olabilirsiniz. Daha önceden belirlenmiş Değerlendirme Kurulu ve Jüri tarafından, sözlü ve poster sunumu kategorilerinde olmak üzere başarılı görülen ilk üç katılımcımıza ödül verilecektir. Bu aşamada forma yükleyeceğiniz bildiri özetleri önceden belirlenmiş kurul tarafından ön değerlendirilmeye alınacak olup yalnızca kabul edilen bildiriler sözlü ve poster sunumu olarak kongremizde yerini alacaktır.

 25-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Rize'de gerçekleşecek olan RTEÜ BAT 6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi 'ne aktif katılımcı olarak katılıp sözlü sunum yapmak isteyenlerin bu kayıt formunu 12 Mayıs 2024 Pazar 23:59'a kadar doldurması gerekmektedir.

 
bottom of page