top of page

Sunum Özet Kriterleri

  • Hazırlanan özet kaynakça haricinde 300 kelime ile kısıtlıdır. 

  • Sunum Başlığı 14 punto büyüklüğünde, kalın, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır.

  • Sunum Özeti 12 punto büyüklüğünde, normal, Times New Roman yazı karakteriyle ve iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır.

  • Sunum başlığından sonra oturum konuşmacısının kimlik ve kurum bilgileri yer almalıdır.

  • Özet; sunum başlığı, giriş/amaç, tartışma, sonuç ve anahtar kelime bölümlerinden oluşmalıdır.

  • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma kullanılacaksa ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak kısaltmanın tam açık hali yazılmalıdır.

Örn; HAÖ (Herediter anjioödem)

  • Tür isimleri sadece ilk harfi büyük, italik olarak yazılmalıdır.

Örn: Staphylococcus aureus

  • Özete, sunum konusuna uygun yaratıcı başlık eklenmelidir.

Örn; Konu: Hastane Enfeksiyonları

         Başlık: Hastanelerdeki Dirençli Tehlike

  • İlaç isimleri sadece jenerik olarak kullanılmalı ve küçük harfle yazılmalıdır.

  • Serbest bildiriler daha önce herhangi bir kongrede sunulmamış olmalıdır.

bottom of page